Satuwy güýçlendirmek

Sargyt we satuw işlerini sazlamak

Tiz we ýerinde Sargytlary planşet arkaly almak we internediň üsti bilen geçirmek

Satuwa degişli resminamalary çap etmek (aluw-satuw faktura, hasap faktura we ş.m)

Satuw gaýtarmalara we bellikilere gözegçilik etmek

Satuwdan anyk we aýdyň girdeýjini hasaplamak

Satuw agentler üçin marşurutlary düzmek we ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek

Dürli görnüşli statistikalardan (satuw, aluw, harytlar, müşderiler, satuw agentler we ş.m) peýdalanmak

Eltip berme işini ýeňilleşdirmek

Sargytlary müşderä eltip berme (dostawka) işini planşet arkaly ýerine ýetirmek

Sargyt almak we eltip bermek hyzmatyny bir wagtda amala aşyrmak

Kontakt

Tel: +993 64 614969, +993 65 941566

E-mail: azizjaksylykov@gmail.com

Salgy: Ýylgaý Durdyýew köçesi, 8-nji jaýy,
«Säher» binasy, dördünji gaty, "Hasabym"

info@hasabym.com

map