Biz hakynda

Hasabym - zehinli türkmen ýaşlarynyň topary bolup, size satuw we önümçilik işini awtomatlaşdyrmak we satuwa degişli dürli analizleri geçirmek arkaly öz telekeçilik işiňizi ösdürmäge ýardam berjek programma üpjünçiligini hödürleýär

Image

Kontakt

Tel: +993 64 614969, +993 65 941566

E-mail: azizjaksylykov@gmail.com

Salgy: Ýylgaý Durdyýew köçesi, 8-nji jaýy,
«Säher» binasy, dördünji gaty, "Hasabym"

info@hasabym.com

map